Kim Miễn Khang có hỗ trợ được vẩy nến không ạ?
Trả lời:

Chào bạn Bạn có thể tham khảo để sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Miễn Khang. Chúc bạn sức khỏe.