Kim Miễn Khang có hỗ trợ được vẩy nến không ạ?
Trả lời:

Chào bạn. Kim Miễn Khang có tác dụng hỗ trợ cải thiện bệnh vảy nến bạn nhé. Bạn có thể tham khảo để sử dụng. Chúc bạn sức khỏe.