Vảy nến ở chân cũng là một vị trí xuất hiện vảy nến khá thường gặp hiện nay. Theo đó, việc điều trị vảy nến ở chân cũng như đối với các vị trí khác và nhiều người đang có xu hướng lựa chọn những sản phẩm thảo dược. Chi tiết ra sao? Mời bạn xem video.